SEO-kurs för Ideons entreprenörer

Lästid: 2 minuter

Jag hade nyligen äran att få utbilda 27 entreprenörer vid Ideon Innovation i Lund om sökmotoroptimering vid vår SEO-kurs. Entreprenörerna kom från olika bolag och branscher, allt från företag som erbjuder mobilapplikationer för konsumenter till företag inom bioteknik. Ideon Innovation har förstått hur viktigt det är med att attrahera besökare; potentiella kunder och finansiärer till sin website med hjälp av Google och anlitade oss för att bidra med vår kunskap inom sökmotoroptimering.

SEO-kursen innehöll både teori och praktik

,Under SEO-kursen fick entreprenörerna lära sig att arbeta fram en sökordsstrategi, dvs undersöka vilka sökord som är relevanta för dem, ta reda på hur många som söker på Google varje månad på de ord som de är intresserade av och förstå hur svårt det kan vara att ta sig in på en topp tioplacering eller nå första placeringen. Därefter fick de lära sig hur viktigt det är med rätt struktur på sin website och bl.a. få ta del av hur SkickaTårta.se arbetar med sin sk SEO-Sitemap (sidstruktur).

I SEO-kursen gick jag först igenom de viktigaste delarna av vad entreprenörerna skall arbeta med på deras website sk On-Page. Därefter fokuserade vi en hel del på hur viktigt det är med att göra olika sidor på sin website populära med bra webstrategier för att lyckas med det så viktiga sk Off-Page-arbetet. Off-Page är den del i sökmotoroptimeringsarbetet som berör hur man kan både själv skaffa länkar till sin website från andra websiter men även hur man bör arbeta för att attrahera att andra verkligen vill länka till din website och dessutom vill återkomma som besökare och gärna vara en socialt aktiv sådan.

Deltagarna var mycket nöjda med SEO-kursen

,Efter varje SEO-kurs som jag och mina kollegor håller gör vi alltid utvärdering eftersom vi både vill att deltagarna som investerar både sin tid och pengar skall vara nöjda men givetvis också för att vi på TopVisible vill växa förknippas med den senaste kunskapen inom sökmotoroptimering. Vid vår SEO-kurs vid Ideon i Lund så var våra deltagare mycket nöjda och det är vi superglada och hoppas på fortsatt samarbete med både Ideon och de engagerade entreprenörerna.

Ideon Innovation i Lund


,Ideon Innovation
är en inkubator som hjälper entreprenörer med bra idéer att utveckla dessa och deras bolag till tillväxtbolag med stor livskraft. Vid Ideon Innovation kan bolagen få hjälp av seniora affärscoacher, få affärsrådgivning med att hitta finansiärer, juridisk rådgivning, patent etc. Målet är att bolagen vid Ideon Innovation skall ha en fungerande ledning, ha sin finansiering tryggad så att bolaget kan överleva av egen kraft och vara operativt fungerande.

Sociala medier, beteende och Google hos Handelskammaren i Växjö

Lästid: < 1 minut

Vi genomförde nyligen ett av tre hedersuppdrag för Handelskammaren med att föreläsa om sociala medier, socialt beteende på din website och hur Google’s sökmotoroptimering (SEO) visar mycket av det vi gör i sina sökresultat. Den första föreläsningen genomfördes i Växjö inför några av Handelskammarens medlemmar.
Deltagarna visade ett stort engagemang för att lära sig med aktivt lyssnande och frågande, vi tackar så mycket för förtroendet till både Handelskammaren i Växjö och deltagarna.

SEO-kurs för nyföretagare vid Minc

Lästid: < 1 minut

TopVisible genomförde nyligen en SEO-kurs i Malmö för start-up företag vid inkubatorverksamheten Minc. 10 st person från olika branscher fick lära sig hur man arbetar med att få bättre synlighet på Google med sökmotoroptimering.
Deltagarna vid SEO-kursen fick bl.a. lära sig att ta reda på vilka sökord de bör fokusera på, hur de skall arbeta med för att optimera sin egen hemsida samt hur de skall attrahera besökare att bli mer aktiva på sin website och få fler länkar till sidorna som de vill få synliga på Google.

SEO-kurs med teori och praktiska övningar

SEO-kursen pågick under en halvdag och innehåll både teoretiska och praktiska delar för att de skulle ta till sig kunskapen om sökmotoroptimering på olika vis. Dagen inleddes med teorier och demo om hur andra gör, både korrekt och felaktigt. Mellan SEO-kursen teoretiska delar varvades praktiska övningar in så att deltagarna själv fick undersöka och analysera utifrån sina egna projekt och företag.
Målet med SEO-kursen var att deltagarna skulle bli bättre inköpare av SEO-tjänster samt att själva kunna arbeta med sökmotoroptimering.