Data & Analytics

I takt med att digitaliseringen ökar blir verktygen och hjälpmedlen för alla med webbplatser bara fler. Samtidigt ökar även konkurrensen, vilket gör det viktigare än någonsin för företag att mäta och analysera sin data. Vilken data är relevant?