Hur ska jag internlänka?

Hjälp – hur ska jag internlänka?

Lästid: 3 minuter

Varför ska jag internlänka?

Det finns många parametrar att ta hänsyn till när man SEO-optimerar sin site för Google. Många gånger är det svårt att veta vilka olika direktiv och element man ska lägga störst vikt vid. Där är on-page-faktorer som titlar, metabeskrivningar, content, sitestruktur och internlänkar medan det på off-page-delen handlar mycket om externa länkar och smart användande av sociala medier.

Dagens blogginlägg kommer att handla om en av de viktigaste parametrarna on-page, intern länkstruktur. Vad är intern länkstruktur och hur ska jag internlänka på siten för att synas bra i SERPen? Många webbsiteägare förstår inte alltid syftet med internlänkningar och har således ingen klar strategi för hur de faktiskt länkar internt på hemsidan. Ett kostsamt misstag som kan göra att de inte syns på de sökord som de valt att optimera för.

I grund och botten handlar internlänkningar om att ge besökaren såväl som Google en bättre och enklare upplevelse på din site. Men det hjälper även Google att förstå vilka sidor du vill ska ranka på vilka sökord. Läs mer om mina olika råd kring internlänkningar nedan.

Genom att internlänka vill uppnå följande:

1. Hjälpa användaren/besökaren på traven och guida denne runt på siten. Genom att länka vidare från brödtexter till andra viktiga sidor på siten.

2. Hjälpa Google att enklare indexera alla sidor på siten. Google följer interna länkar på siten och kan på så sätt få enklare överblick av sitens alla sidor.

3. Belysa viktigare sidor på siten. Genom att ha många interna länkar som pekar mot en specifik landningssida på siten hjälper man Google att förstå att: “AHA, detta är en viktig sida”.  Vilket i sin tur kan leda till en bättre Google-rank. (Observera att gång på gång internlänka mot en särskild sida som man vill skall ranka kommer stjälpa mer än hjälpa. Internlänka därför med måtta och försöka länka till olika sidor.)

4. Med interna länkar kan man sprida “länkjuicen” på siten. Genom att internlänka hjälper man till att fördela länkjuicen jämnt över hela siten. Man isolerar då inte juicen till enstaka sidor, vilket annars kan bli fallet.

5. Med hjälp av ankartexter (länktexter) tala om för Google vilken sida man vill skall ranka på vilket sökord. Detta kan generera en bättre rank i Googles sökresultat på utvalda sökord. Vill minLänkjuice och hur jag ska internlänka! kollega Anna-Karin tex. att hennes senaste blogginlägg om Black Friday ska ranka på just sökordet “Black Friday” anger jag tex. “Lär dig allt om Black Friday” som ankartext.

Direktiv för att länka internt

1. En bra variation utav ankartexter och dess längd. Primärt vill vi ange sökordet som sidan skall ranka på i ankartexten. Med med jämna mellanrum, var tredje gång i snitt, vill vi ange “klicka här”, “läs mer”, “mer information” som ankartext istället.

2. Ta för vana att alltid internlänka i dina blogginlägg eller brödtexter på kategorisidor. Framförallt blogginlägg ger dig en fantastisk chans att pusha viktiga sidor på din site med hjälp av internlänkningar.

3. Internlänka lagom mycket i varje text! Ponera att du tar fram ett blogginlägg på 500 ord. I detta inlägg vill vi länka en, två eller max tre gånger! Värt att notera är också att den första internlänken i inlägget alltid överför mest styrka till sidan som det länkas mot.

Samma principer gäller när du arbetar med externt länkbygge. Hoppas att du lärt dig lite nytt kring den interna länkstrukturen och att du fortsättningsvis slipper tänka “hur ska jag internlänka?”

Vill du lära dig mer om SEO eller har frågor kring den interna länkstrukturen på din site, tveka inte att höra av dig till någon av våra konsulter inom digital marknadsföring!


Fredrik Ekdahl

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.