Kvinna till kvinna och TopVIsible samarbetar

TopVisible hjälper Kvinna till Kvinna med kanalstrategi – TopCharity

Om Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna bildades 1993 som en reaktion på våldet mot kvinnorna i kriget på Balkan. Kvinna till Kvinna är religiöst, etniskt och politiskt obundna, och har som uppdrag att stödja kvinnor i krig och konflikter. Idag är Kvinna till Kvinna en av världens främsta kvinnorättsorganisationer och har 100 samarbetspartners på plats i 20 länder runt om i världen.

Uppdraget

När vi på TopVisible kom i kontakt med Kvinna till Kvinna var de i full gång med att utveckla ny hemsida och ta nya grepp kring sin marknadsföring. Då det är en ideell organisation såg man stor potential i att jobba mer aktivt med sina sociala medier för att sprida sitt budskap. Eftersom organisationen är beroende av donationer är detta en viktig del i att få fler att bli månadsgivare. Med detta i tanken ville Kvinna till Kvinna få hjälp av oss på TopVisible med att arbeta fram en kanalstrategi.

”Kvinna till Kvinna är i en spännande utvecklingsfas med ny grafisk profil och hemsida i startgroparna, och ett nytt strategiskt arbete med relevant och engagerande innehåll i samtliga externa kanaler. TopVisible kom in i precis rätt tid, och har bidragit med värdefulla insikter och verktyg – och massor av inspiration! – i utvecklingen av kanalstrategin. Vårt varmaste tack till teamet på TopVisible för ett givande samarbete!”

  • Anna Tjäder, Partnership & marketing Manager på Kvinna till Kvinna

Arbetet startade med ett inledande möte där vi lärde känna varandra lite bättre samt fick en idé kring de behov som Kvinna till Kvinna har och vilka utmaningar de stod inför. Efter det jobbade vi på TopVisible med att utvärdera utgångsläget för att sedan ta fram dokumentation med rekommendationer på vilka kanaler som är relevanta samt tips på hur Kvinna till Kvinna kan jobba med innehåll, tonalitet, frekvens osv.

Samarbetet avslutades med en workshop där vi tillsammans gick igenom rekommendationer samt hade tid till diskussion och idéer.

Vårt varma tack

Till fantastiska Kvinna till Kvinna som jobbar för att stärka kvinnors rättigheter världen över – ni är en stor inspiration för oss och vi är glada att ha fått chansen att hjälpa er en liten bit på väg för att sprida ert viktiga budskap. Vårt samarbete med Kvinna till Kvinna har skett via vårt ideella initiativ TopCharity. Tack!