Under 2019 uppger 65% av alla internetanvändare att de använder sociala medier dagligen. Det innebär att ni som företag har potential att nå väldigt många, väldigt ofta. Syns du i flödet? Om inte hjälper vi dig att planera, implementera, analysera och optimera dina sociala medier.