Digital marknadsföring

CTR – Vad är en bra CTR?

Lästid: 3 minuter

Jag fick en frågeställning häromveckan från av en av våra kunder angående Google AdWords och CTR som jag tyckte kanske kan vara intressant för er andra med! Min kund undrade helt enkelt vad en bra CTR är (som är en väldigt vanlig fråga). Så detta inlägg handlar lite kort om vad CTR är, vad det indikerar och ett hum om “vad en bra CTR är”.

Vi kan väl börja med att berätta att CTR står för click-through-rate, helt enkelt antal visningar delat med antal klick.

Med andra ord hur många procent av de som får se era betalda annonser – som även klickar på dem.

Detta är starkt kopplat till kvalitetsresultatet för de sökord som vi valt att buda på, och spelar även in under annonsauktionen. I princip resulterar en hög CTR även i ett bra kvalitetsresultat som ger effekten att det sänker vad vi behöver betala per klick för våra sökord. Så att värna om att höja CTR:n är att hålla våra klickpriser i schack med – vilket i sin tur sparar oss pengar.

Men vad är egentligen en bra CTR? Egentligen går inte den frågan riktigt att svara på helt. Sedan gäller det givetvis att jämföra sin CTR över tid för att få en uppfattning – har den blivit sämre eller bättre med optimeringar? Men – generellt sett så brukar Google nämna siffror mellan 2-5% i CTR som bra siffror, men detta är givetvis väldigt branschberoende med. Så vad som är en bra CTR för just DIG och ditt företag är inte helt enkelt att ha ett 100% svar på.

Det vi däremot kan göra för att få ett hum om hur vi ligger till i vår bransch (eftersom vi inte kan se konkurrenters CTR för samma sökord) är att jämföra med våra konkurrenter via “auctions insights” (läs mer om detta här). Auction insight gör en estimering var vi hamnar i budgivningen gentemot konkurrenter baserat på våra utvalda sökord.

Under details hittar du actions insights.

Under details hittar du actions insights.

‘Auction insight’ visar bland annat vår genomsnittliga visningsandel på våra sökord. Med andra ord antal visningar vi fått, dividerat på det estimerade antal visningar vi hade möjlighet att få. Här nedan ser vi ett exempel på detta där den grönmarkerade raden är ‘vi’. Här kan vi alltså se oss själva i jämförelse med våra konkurrenter och även få ett hum om vilka som ligger över eller under oss i budgivningen, generellt sett i hela kontot eller för en specifik kampanj.

Så här kan det se ut i auctions insights.

Så här kan det se ut i auctions insights.

 

Så, för att avrunda, en generell bra CTR är svår att säga för just ditt företag, om man kan få en insikt i vad det ligger för just din bransch kan det ge ett bra fingervisning. Dessa siffror är dock oftast från den amerikanska marknaden. Vi kan däremot få en bra översikt över hur vi förhåller oss till våra konkurrenter i branschen som satsar på samma sökord genom auction insights. En viktig punkt att nämna är dock att vår placering där beror på flera variabler som bud och generell kvalitet, inte enbart CTR.

Kontakta gärna Gabriella om ni vill veta mer om Google AdWords-annonsering!

 


Maria Eckerwall

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.