Digital marknadsföring

EU-parlamentet röstar ja till nya upphovsrättslagar

Lästid: 2 minuter

Efter år av diskussioner, konflikter, förhandlingar och debatter har Europaparlamentet röstat ja till nya upphovsrättslagar inom EU. Syftet med de nya upphovsrättsregleringarna är att uppdatera och anpassa reglerna för digitala medier. Motivet till detta är att EU anser att lagstiftningen inte har följt med i de senaste årens snabba utveckling. De nya lagändringarna innebär i grund och botten att det ska bli svårare att sprida upphovsrättsskyddat material på internet, utan upphovsmannens tillstånd. Dessutom, senast år 2021 ska det inte vara möjligt att ladda upp upphovsrättsskyddat material på bland annat sociala medier.

De omdiskuterade artiklarna

Det är framförallt två artiklar som har lyfts i debatten, artikel 11 och artikel 13 i upphovsrättsdirektivet.  Artikel 11, även kallad “länkskatt” av många kritiker, reglerar att plattformar som exempelvis Facebook, Google och Youtube behöver betala så kallad “skälig och proportionell ersättning” i form av licenser till upphovsmannen för länkat material.

Artikel 13 ställer krav på digitala plattformar och är i praktiken ett uppladdningsfilter. Alla kommersiella plattformar ska ta ansvar för uppladdat material och de måste kunna visa att de försöker förhindra spridningen av upphovsrättsskyddat material. Om de kommersiella plattformarna inte kan bevisa att de tar ansvar för vad ovan nämnts blir de betalningsskyldiga för upphovsrättsintrånget. Rent konkret innebär detta att plattformarna blir tvungna att blockera upphovsrättsskyddat material. Detta innebär att plattformarna har högt ställda krav på sig och det kommer innebära omfattande arbete för de. Framförallt av den anledning att plattformarna bygger på användargenererat innehåll, dessutom laddas enorma mängder material upp varje dag och detta sprids sedan. Det kommer också bli svårt att granska innehållet manuellt, därav kan ett uppladdningsfilter bli ett måste.

Kritiken mot artiklarna

Kritiken mot artiklarna har i huvudsak handlat om inskränkningen av friheten på internet och att det riskerar att undergräva både ”det fria ordet” samt den öppna tillgången till information. Kritiker menar att de nya regleringarna kommer skapa aktivt övervakande och förhandscensur av användargenererat innehåll. Dessutom menar kritikerna att dessa artiklar kommer att bidra till att hela internet kommer att saktas ner. Många kritiker hävdar att detta beslut är något som bidrar till en dålig riktning för innovation i digitaliseringen.

Vad innebär de nya lagarna för dig?

Lagarna riktar sig inte till de dagliga och vanliga användarna, utan förslaget påverkar framförallt de stora plattformarna såsom Google, Facebook och Youtube. Det är alltså inte de enskilda användarnas ansvar för vad som laddas upp och delas på internet. De får inte några rättsliga konsekvenser utav det, utan problematiken och ansvaret ligger hos plattformarna. Dessa har ansvaret för vad deras användare laddar upp. I det fall som du, som enskild individ, skulle du ladda upp skyddat material, då kommer troligtvis detta material filtreras bort av plattformen.

Vill du läsa mer om de nya upphovsrättslagarna så hittar du nyheter från Europaparlamentet här!


Fanny Ekvall

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.