Topvisible skräddarsyr åt Tailor Store

Tailor Store arbetar helt rätt i tiden genom att skapa en produkt som är miljövänlig – de arbetar för att motverka massproduktion och slit-och-släng mentaliteten. De uppmuntrar konsumenten att hellre köpa få kvalitetskläder som passar länge och väl. Deras pay-off är “One size only – yours” och vi vill glida med på detta tankesätt i det sätt vi arbetar mot våra kunder. Vi har ingen färdig mall utan arbetar lyhört med kunden och anpassar vårt arbete efter deras behov.