TopVisible sköter Tailor Stores AdWords-annonsering

TopVisible skräddarsyr åt Tailor Store

Tailor Store arbetar helt rätt i tiden genom att skapa en produkt som är miljövänlig – de arbetar för att motverka massproduktion och slit-och-släng mentaliteten. De uppmuntrar konsumenten att hellre köpa få kvalitetskläder som passar länge och väl. Deras pay-off är “One size only – yours” och vi vill glida med på detta tankesätt i det sätt vi arbetar mot våra kunder. Vi har ingen färdig mall utan arbetar lyhört med kunden och anpassar vårt arbete efter deras behov.

När vi först träffade Tailor Store hade de stora AdWords-konton i full gång! Det första vi gjorde var att dra ner spend och effektivisera deras konto. I grund och botten har de några få ord som faktiskt konverterar och utmaningen för oss är att alltid behandla dessa VIP-ord med största kärlek samtidigt som vi alltid letar efter ny trafik och nya kunder så att Tailor Store kan växa sin affär.

Under våra 4 år tillsammans har Tailor Store lanserat fler produkter, som kostymer och rockar, utvecklat sin design-funktion och expanderat till fler marknader. Vi på TopVisible har följt med i varje steg, byggt ut nya konto, utvecklat befintliga konto, testat alla nyheter Google bjudit på under åren och noga avvägt vad och när vi ska köra på med olika funktioner och nyheter.

Under dessa år har vi lyckats uppnå följande resultat:

 

image-1

Cost Per Order & Conversion Rate

 

image

Som ni ser har vi ökat intäkterna i en högre takt än vi ökat spend och under resans gång har vi bibehållit ungefär samma CPO men ökat konverteringsgrad!

Varför är vi stolta över detta samarbetet?

Grunden till varför alla relationer funkar är bra kommunikation. Detta har alltid funnits mellan oss och Tailor Store. De har varit öppna mot oss och vi mot dem. Vi har fått höra deras tankar, idéer, utmaningar och framgångar. Vi har även tagit del av marknadsplaner och nylanseringar. Vi har alltid fått komma med åsikter och input, och vi sätter stort värde på kundens delaktighet i projektet.