Ärendehanteringssystem och webbaserad support från Nilex

Nilex förvaltar relationer i den digitala tidsåldern med deras ärendehanteringssystemoch webbaserade support. Nilex utbud är brett och innefattar bland annat produkten Social Media Manager som ger en samlad överblick över era informationskanaler.