Ärendehanteringssystem och webbaserad support från Nilex

Nilex förvaltar relationer i den digitala tidsåldern med deras ärendehanteringssystem och webbaserade support. Nilex utbud är brett och innefattar bland annat produkten Social Media Manager som ger en samlad överblick över era informationskanaler.

Nilex logo TopVisible

PROJEKT

TopVisible och Nilex har under en längre period arbetat tillsammans med att utveckla Nilex närvaro online. Under det senaste året har Nilex gjort ett stort digitalt förändringsarbete, de har lanserat en ny webbplats med e-handel. Vi på TopVisible varit med har varit med och kravställt mot utvecklare och marknadsteam för att webbplatsen ska vara mätbar, optimerad och konverterande.

Topvisible har varit avgörande för oss när det gäller att digitalisera Nilex säljprocesser. Tack vare vårt goda samarbete är vi redo att möta kundernas ändrade köpbeteende.

MÄTNING

Under vårt förarbete med Nilex så granskade vi hela mätsetupen och byggde om den från grunden för att Nilex ska kunna lita på datan och setupen och på så sätt kunna ta beslut grundade på datan.

Vi har satt upp ett antal nya Google Analytics-konton kopplade till de länder som Nilex är verksamma i. Allt är samlat med hjälp av Google Tag Manager där event tracking, cross-domain tracking och ecommerce tracking är konfigurerat.

HTTPS

När Nilex byggde om sin webbplats så valde de att uppgradera till SSL-certifikat. Vi har hjälpt Nilex med att sätta upp en checklista för att migrera från HTTP till HTTPS på ett säkert sätt.

Sedan webbplatsen lanserades i augusti 2017 ser vi ökade placeringar i sökresultaten och kan använda oss av datan som samlas in för att utveckla Nilex erbjudande.