Inlägg

8 tips för hur du kommer igång med OKR

Lästid: 4 minuter

Jobba mot gemensamma mål

Att leda ett team eller ett företag har otroligt många dimensioner, men en av de mest fundamentala är att det måste finnas ett gemensamt mål att kunna samlas kring och arbeta mot. 

Ett sätt att göra detta på är att använda sig av OKR. OKR står för Objective and Key Results och uppfanns av Andy Grove på Intel redan på 1970-talet. Metoden har sedan tagits vidare till företag som Google, Spotify, LinkedIn och Amazon. 

Bli inte avskräckt att det bara är världsledande, gigantiska och globala bolag som använder OKR. OKR fungerar utmärkt för andra storlekar på företag också, men en nämnare som ofta är gemensam är att de står inför en utmanande tillväxtresa eller större förflyttning på marknaden.

Så kommer du igång med OKR

Vi på Top Marketing Group har valt att arbeta med OKR som en metod för att sätta höga mål som vi gemensamt arbetar mot och där OKRs också hjälper oss att mäta om vi faktiskt uppnår målen eller inte. Här kommer några tips om hur du kommer i gång med OKR i din organisation.

Definiera Objectives

1. Börja med att sätta upp Objectives för företaget. Dessa ska ange vart ni vill gå, dvs riktningen. Försök att hålla er till 3-5 stycken, fokusera på det allra viktigaste. Exempel på Objective kan vara ”Vi ska bli dominerande i Norden inom digital marknadsföring”. Tidsperioden kan vara det närmsta året.

Förankra Objectives

2. Nästa steg är att förankra målen hos hela organisationen. Alla behöver förstå varför detta är de viktigaste Objectives att arbeta mot. Kan ni inte förklara för resten av organisation varför ni valt dessa Objective, så är det förmodligen inte rätt Objectives. Punkt. 

Sätt upp Key Results

3. När målen är klara är det dags att sätt upp Key Results till varje Objective, de ska svara på hur ni vet att ni är på rätt väg, dvs en milstolpe. Tricket här är att det måste gå att mäta, det ska inte vara någon tvekan om ni har uppnått ett Key Result eller inte. Som Andy Grove så enkelt uttryckte det – ”you don’t maybe pass a milestone”. Så kom ihåg – mätbara!

Låt varje team gemensamt sätta sina Key Results. På så sätt blir det mycket mer konkret för varje team hur just de bidrar. Att förstå hur man bidrar till helheten är en skön känsla, då känner man sig delaktig och förhoppnings också motiverad när man förstår hur viktigt just du är för företaget med din insats. 

Inte heller här ska man sätta upp för många, hitta de milstolpar som är de viktigaste att nå för att uppnå de Objective ni enats kring, max 3-5 stycken. 

Tidsperioden kan vara ett kvartal. 

Workshop OKR

Dags för actions – Initiatives

4. Sätt upp konkreta actions – Initiatives – som ska utföras för att de olika Key Results ska nås. 

Följ upp, följ upp, följ upp

5. Inte lönt att sätta upp snygga mål eller vilka resultat man ska nå och vilka actions man ska utföra om man inte följer upp. Detta är ju det viktigaste ni har kommit fram till att ni ska arbeta med, så då ska det vara en självklarhet att checka in regelbundet och se hur man ligger till. Gör det till en rutin, t ex en gång per vecka i samband med ett möte med teamet. 

Låt alla team ha tillgång till allas Key Result. Med transparensen kommer också en positiv känsla av att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål.

Utvärdera – 70% är bra!

6. När tidsperioden har nått sitt slut gör ni en gemensam utvärdering i teamet och på företagsnivå. Nu kommer det som kan vara lite svårt att förlika sig med – allra helst för de (Säljteamet t ex!) som bara mår bra om det når minst 100%. Med OKRs så är det lite annorlunda. Objectives ska vara så ambitiöst satta att om ni når 70% av de Key Result ni har satt upp, så ska ni vara nöjda. Når ni 100% får ni höja ribban till nästa gång. Har ni bara nått t ex 10%, så fundera på varför, kanske har ni för många Key Results vilket gör det omöjligt att fokusera på alla, med resultat att inget blir bra. 

Dags för nästa runda

7. Titta över era Objectives så att de fortfarande är aktuella. Sedan är det bara att köra i gång igen från steg 3 för nästa tidsperiod, förslagsvis nästa kvartal.

Håll det enkelt

8. Det här med OKRs kan man göra hur komplicerat som helst. De kan t ex brytas ner på individnivå och det finns många supportverktyg man kan grotta ner sig i om man vill ha stöd i själva processen. 

Men, gör det inte så svårt – börja någonstans och se till att ni kommer i gång. Man lär sig massor på vägen, det blir sällan helt rätt de första gångerna. Kanske skulle göra mig en egen OKR om hur man gör en optimal OKR… 

Kom igång med OKR

Sugen på att prata mer om målsättning – hör av dig!