Denna sekretesspolicy uppdaterades senast 2021-07-05 och gäller medborgare och lagligt permanent bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I denna sekretesspolicy förklarar vi vad vi gör med data vi får om dig via https://www.topvisible.se. Vi rekommenderar att du noggrant läser detta uttalande. I vår behandling följer vi kraven i sekretesslagstiftning. Det betyder bland annat att:

 • vi anger tydligt för vilka syften vi behandlar personuppgifter. Vi gör detta med hjälp av denna sekretesspolicy;
 • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för legitima ändamål;
 • vi begär först ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina personuppgifter i fall som kräver ditt samtycke;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver också detta från parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;
 • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller få dem rättade eller raderade, på din begäran.

Om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss.

1. Syfte, data och lagringsperiod

2. Dela med andra parter

Vi delar eller avslöjar endast denna information till processorer för följande ändamål:

Processorer

Namn: Hubspot
Land: USA
Syfte: Communication via email and remarketing

3. Cookies

Vår webbplats använder cookies. Mer information om cookies finns i vår Cookiepolicy . Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Google.

4. Säkerhet

Vi är engagerade i säkerheten för personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta säkerställer att endast de nödvändiga personerna har tillgång till dina uppgifter, att åtkomsten till uppgifterna är skyddad och att våra säkerhetsåtgärder regelbundet granskas.

5. Tredjepartswebbplatser

Denna sekretesspolicy gäller inte tredjepartswebbplatser som är anslutna med länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn för dessa webbplatser innan du använder dessa webbplatser.

6. Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Det rekommenderas att du regelbundet konsulterar denna sekretesspolicy för att vara medveten om eventuella förändringar. Dessutom kommer vi att aktivt informera dig där det är möjligt.

7. Åtkomst till och ändring av dina data

Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss. Du kan kontakta oss genom att använda informationen nedan. Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de ska sparas.
 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som är kända för oss.
 • Rätt till rättelse: du har rätt att komplettera, korrigera, har raderat eller blockerat dina personuppgifter när du vill.
 • Om du ger oss ditt samtycke för att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla samtycket och att dina personuppgifter raderas.
 • Rätt att överföra dina uppgifter: du har rätt att begära alla dina personuppgifter från den personuppgiftsansvarige och överföra dem i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att invända: du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi följer detta om det inte finns motiverade skäl för behandling.

Var noga med att alltid tydligt ange vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller tar bort data från fel person.

8. Skicka in ett klagomål

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar (ett klagomål om) behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

9. Kontaktuppgifter

Topvisible AB
Södra Förstadsgatan 23A, 211 43 Malmö
Sverige
Website: https://www.topvisible.se
Email: info@topvisible.se
Telefonnummer: 010-17 16 888

Bilaga

iThemes Security

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Cookie-filer

Föreslagen text: Visiting the login page sets a temporary cookie that aids compatibility with some alternate login methods. This cookie contains no personal data and expires after 1 hour.

Security Logs

Föreslagen text: The IP address of visitors, user ID of logged in users, and username of login attempts are conditionally logged to check for malicious activity and to protect the site from specific kinds of attacks. Examples of conditions when logging occurs include login attempts, log out requests, requests for suspicious URLs, changes to site content, and password updates. This information is retained for 60 days.

Vilka vi delar dina data med

When running Security Check, ithemes.com will be contacted as part of a process to determine if the site supports TLS/SSL requests. No personal data is sent to ithemes.com as part of this process. Requests to ithemes.com include the site’s URL. For ithemes.com privacy policy details, please see the iThemes Privacy Policy.

Föreslagen text: This site is scanned for potential malware and vulnerabilities by the iThemes Site Scanner. We do not send personal information to the scanner; however, the scanner could find personal information posted publicly (such as in comments) during the scan.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Föreslagen text: Security logs are retained for 60 days.

Vart vi skickar dina upgifter

Föreslagen text: This site is part of a network of sites that protect against distributed brute force attacks. To enable this protection, the IP address of visitors attempting to log into the site is shared with a service provided by ithemes.com. For privacy policy details, please see the iThemes Privacy Policy.

Really Simple SSL

Really Simple SSL och Really Simple SSL-utökningar behandlar inte någon personlig identifierbar information, så GDPR gäller inte dessa tillägg eller användningen av dessa tillägg på din webbplats. Du hittar vår integritetspolicy här.

Loco Translate

Detta tillägg samlar inte in uppgifter från offentliga webbplatsbesökare. Administratörer och åhörare vill kanske granska Locos integritetspolicy för tillägget.

The Events Calendar

Hej,

This information serves as a guide on what sections need to be modified due to usage of The Events Calendar and its Add-ons.

You should include the information below in the correct sections of you privacy policy.

Ansvarsfriskrivning: This information is only for guidance and not to be considered as legal advice.

What personal data we collect and why we collect it

Event, Venue, and Organizer Information

Through the usage of The Events Calendar, Events Calendar PRO, The Events Calendar Filter Bar, Eventbrite Tickets, and Community Events plugins, as well as our Event Aggregator Import service (contained within The Events Calendar plugin), information may be collected and stored within your website’s database.

Suggested text:

If you create, submit, import, save, or publish Event, Venue, or Organizer information, such information is retained in the local database:
 1. Venue information: name, address, city, country, state, postal code, phone, website, geographical coordinates (latitude and longitude)
 2. Organizer information: name, phone, website, email
 3. Event information: website, cost, description, date, time, image

Importing Events, Venues, and Organizers:

 1. All data present within a CSV or ICS file and external URLs (for events, venues, organizers, and tickets)
 2. Import origin data (URL from where events are being imported—such as Eventbrite, MeetUp, other compatible URL sources, and more, which can include similar or same data as listed above)
 3. Eventbrite Ticket information: name, description, cost, type, quantity
Please note that to create new events through the Community Events submission form, a user must hold a website account on this domain. This information is retained in the local database. It is also possible to create events anonymously, if the site owner has this option enabled. When purchasing Eventbrite Tickets, attendee, purchaser, and order information are stored and managed by Eventbrite.

API-nycklar

The Events Calendar suite offers the use of third-party API keys. The primary functions are to enhance the features we’ve built in, some of which use Google Maps, PayPal, Eventbrite, and Meetup. These API keys are not supplied by Modern Tribe.

Suggested text:

We make use of certain APIs, in order to provide specific features. These APIs may include the following third party services: Google Maps (API key), Meetup (OAuth token), PayPal (email, Client ID, Client Secret), Eventbrite (API key, auth URL, Client Secret), and Zoom (email, Client ID, Client Secret).

How Long You Retain this Data

All information (data) is retained in the local database indefinitely, unless otherwise deleted.

Certain data may be exported or removed upon users’ requests via the existing Exporter or Eraser. Please note, however, that several “edge cases” exist in which we are unable to perfect the gathering and export of all data for your end users. We suggest running a search in your local database, as well as within the WordPress Dashboard, in order to identify all data collected and stored for your specific user requests.

Where We Send Your Data

Modern Tribe does not send any user data outside of your website by default.

Om du har utökat vårt tillägg för att skicka data till en tredjepartstjänst som Eventbrite, Google Maps eller PayPal, kan användarinformation skickas till dessa externa tjänster. Dessa tjänster kan vara belägna i utlandet.