PPC

PPC – Pay Per Click, betald marknadsföring digitalt. Det finns många kanaler och sätt att marknadsföra sig på digitalt genom olika annonseringsprogram. Åt våra kunder arbetar vi strategiskt och målinriktat inom följande program.