Vår historia

Den bransch vi verkar i utvecklas ständigt och gärna i rask takt – därmed blickar vi oftast framåt och följer med i trenderna. Vi har dock en historia som också är spännande att se tillbaka på – den har ju trots allt format de vi är idag.