TopVisible har rätt att ställa in en kurs om deltagarantalet anses för lågt. Ställs en kurs in har du rätt att återfå eventuella betalda kursavgift. Alla priser på hemsidan är exkl. moms. Fakturering sker i regel strax efter kursen.

Anmälan
Har du frågor kring din anmälan – kontakta det kontor som står som avsändare. I kallelsen anges den kurs/det evenemang du anmält dig till samt kostnaden.
Om du inte betalar fakturan före utsatt förfallodatum debiteras du en påminnelseavgift.

Avbokning
Anmälan är bindande och du har rätt att avboka senast 14 dagar före kursstart.
Avbokar du senare än 14 dagar före men senast en vecka före kursstart debiteras en administrationsavgift. Vid senare avbokning än en vecka före kursstart debiteras halva kursavgiften. Om du återtar din anmälan eller avbryter ditt deltagande från den dag kurs startat är du skyldig att erlägga full kursavgift.

Om du på grund av sjukdom (som ska styrkas med intyg) eller avflyttning från orten, måste avbryta kursen betalar du för de kurstillfällen som hållits samt en administrationsavgift.

Behörig
Om du är under 18 år måste din målsman godkänna din kursanmälan och köpevillkoren. När köpevillkoren accepteras bekräftas att du har målsmans godkännande.

Kundregister
I och med att du godkänner köpevillkoren, vilket måste ske för att anmälan ska kunna göras, samtycker du till att registreras för vidare information från TopVisible. Registret är till för att bl.a. kallelser och fakturering till ska kunna ske effektivt.
Om du vill avböja information, vänligen meddela TopVisible skriftligen.

Socialisera med mera